Amerikansk fodbold er ikke kun populært i USA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Amerikansk fodbold er ikke en særlig udbredt sportsgren i Europa. I Europa er almindelig fodbold  den altoverskyggende sportsgren. I USA er sportsgrenen så at sige på hjemmebane. Det er en rå  sport og den har mange tilskuere. Men, Amerikansk fodbold findes i mindre eller større omfang i  alle dele af verden. To steder som man ikke lige forestillede sig, er sporten ekstra populær. To så  forskellige steder i verden som Japan og Mexico, har taget sportsgrenen til sig og gjort den populær,  begge steder. Selv om både Japan og Mexico har helt andre traditioner og deres egne sportsgrene, er  de alligevel faldet for den Amerikanske fodbold. I Australien dyrkes den Australske fodbold i  højere grad, end den Amerikanske fodbold. det er dog to former for fodbold der minder rigtigt  meget om hinanden.  

Online betting på Amerikansk fodbold 

Sports betting, set på verdensplan har en altoverskyggende sportsgren. Det er ikke Amerikansk  fodbold, men det vi i Europa kender som fodbold. Ikke desto mindre er der fuld gang i danske betting sider og alle andre betting sider, når de store kampe i Amerikansk fodbold løber af staben.  Sports betting er populært og ikke kun på de helt store sportsgrene. Der findes stort set ikke en  sport, som du ikke kan spille på. Online sports betting er en fin måde at måle en sportsgrens  popularitet på. Eksempelvis spilles der på fodbold i hele verden, mens Amerikansk fodbold spilles  mest i de lande, hvor sportsgrenen i forvejen er populær. Ud over når det er helt store kampe. Vidste  du i øvrigt at fitness træning kan forbedre dine præstationer på online casino, så du både kan få held  i at spille på Amerikansk fodbold og alle mulige andre sportsgrene. 

Der findes flere slags fodbold 

Fodbold som vi kender det i Europa er ikke den eneste form for fodbold der findes. Dog er det nok  den form for fodbold der rent faktisk har mest med fødder at gøre. De øvrige former for fodbold  minder mere om rugby, som jo ikke kun spilles med benene. 

  • Det vi i Europa kalder fodbold kalder de for soccer i USA. Det kan godt være lidt  forvirrende, når flere sportsgrene tager samme navn. Det vi forstår ved fodbold er spillet  med to hold, af hver elleve mand. der er en målmand på hvert hold. Målene er placeret i  hver sin ende af banen. Banen har to halvdele, en til hvert hold. Når der er halvleg, byttes  der bane. Bolden er rund og den spilles med benene. Kun i meget sjældne tilfælde tages  bolden op i hænderne. Det sker kun hvis der dømmes indkast. 
  • Rugby. Bolden er ikke rund, men formet som et spidst æg. Bolden må ikke kastes frem på  banen, men man må gerne løbe med den, eller sparke den frem. Der er ikke mål som i  europæisk fodbold, men en baglinje. Bolden skal bag modstanderens baglinje, for at der kan  dømmes mål. I rugby bruges der ikke beskyttelses udstyr. 
  • Amerikansk fodbold minder mere om rugby, end om europæisk fodbold. Den største forskel  på Amerikansk fodbold og rigtig rugby, er at der modsat rugby, bruges en masse  beskyttelses udstyr. Amerikansk fodbold er en meget rå sport. Der er ofte direkte og meget  voldsom kontakt mellem spillere. 

Som nævnt findes der flere slags fodbold. de fleste minder enten mest om det vi i Europa kalder  fodbold, eller om rugby, i en eller anden udlægning. Varianterne af de to sportsgrene, afviger mest  fra de oprindelige sportsgrene, ved to elementer. Det ene element handler om hvorvidt bolden  spilles med hænder eller fødder, eller kombinationen. Det andet handler om graden af fysisk  kontakt. Ikke at forglemme, selve bolden er jo også temmelig forskellig.

amerikans fodbold


I Mexico er Amerikansk fodbold stort 

Charreria er egentlig Mexicos nationalsport. Det er der ikke mange der ved. Charreria er en  traditionel sport der udføres til hest. Der er indbygget rodeo og andre former for ride discipliner.  Uden for Mexico er sporten ikke særligt kendt. Selv om det egentlig er Mexicos nationalsport, er  det absolut ikke den mest populære. 

Den mest populære sportsgren er fodbold. fodbold som vi kender det i Europa. Ikke desto mindre er  Amerikansk fodbold også temmelig populært. Det er både en populær sport hvad tilskuer antal  angår og i den online spil verden.  

Selv i Japan findes Amerikansk fodbold 

Det lyder tosset, men i Japan er Amerikansk fodbold temmelig populært. Når vi her i norden tænker  på Japan og sport, tænker vi som regel på de mere æstetiske sportsgrene som Karate, Taekwondo  eller Tai Chi.  

Japan er ikke et af verdens største lande, men de rummer alligevel mange former for kultur og sport,  ud over ladets helt egen kultur og sport. Tai Chi er et godt eksempel. Tai Chi anses ikke rigtigt som  en egentlig sportsgren, hverken i Japan eller i den øvrige verden. Tai Chi er rodfæstet i den  Japanske kultur og en naturlig integreret del af alle japaneres hverdag.  

Tai Chi er gymnastik, mild meditation, kontakt til dig selv og verden på samme tid. Japanere ses  hver eneste morgen, i store og små forsamlinger, i parker og på pladser, udfører Tai Chi i samlet  flok. De samme japanere kan sagtens deltage i Amerikansk fodbold, efter arbejdstid, eller bare  spille på deres favorit hold, fra deres mobiltelefon. 

I Europa er Amerikansk fodbold ikke særligt stort 

I Europa er og bliver den europæiske fodbold den alt overskyggende sportsgren. Den spilles overalt.  Den spilles som leg i skolegården, i parker og i baggårde. Den spilles i skolernes idrætstimer og på  hold for både små og store børn. Sporten spilles af både piger og drenge.  

Fodbold er en stor del af den europæiske kultur og tradition. Længe før der var noget der hed  professionel sport, var fodbold allerede en stor sportsgren. Byer dystede mod hinanden, såvel som  lande dystede mod hinanden. pengene i sporten, har bare gjort den endnu mere populær og  dominerende, i stort set hele verden. En popularitet som Amerikansk fodbold ikke når til  sokkeholderne.

Del.

Skriv en kommentar